VIPS-logo

Sett opp varsel for sjukdom i korn for
bladflekksjukdommer i høsthvete, modell: Bladflekksjukdommer i hvete

Felt merket med * må fylles ut

Bakgrunnsdata for varsel

Hvis du har sprøytet, for å registrere sprøyteinformasjon.

Observasjoner i hvete

Tell opp antall blad med bladflekksjukdommer på de 4 øverste fullt utviklede blad på hver av 25 planter (4 * 25 = til sammen 100 blader).

VIPS (Varsling Innen PlanteSkadegjørere) er utviklet av NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving. Rådgivningstjenesten registrerer angrep av skadegjørere i felt, mens NIBIO leverer klimadata og tar seg av utvikling, drift og vedlikehold av systemet. Meteorologisk institutt leverer værprognoser som brukes i varslingsmodellene. Samarbeidspartnerne har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Gi tilbakemelding

Ansvarlig for VIPS: Berit Nordskog