NIBIO Norsk landbruksrådgivning
Beregn fare for angrep av storknolla råtesopp i oljevekster

Storknolla råtesopp angriper mange vekster, bl.a. oljevekster og andre korsblomstra vekster, erter og mange ugrasarter. For å angripe oljevekster, er soppen avhengig av kronblad eller visne blader som er falt av og som fester seg på stengelen eller i bladhjørnene. Dessuten må det ha vært fuktig i den siste uka (minst 90% relativ fuktighet i bestanden). En forutsetning for angrep er også at det er smitte til stede og smittefaren er størst hvis det har vært dyrket mottakelige vekster i området i de siste 5 årene. For å kunne beregne fare for angrep av storknolla råtesopp i oljevekster, må du besvare noen spørsmål som går på forhold som er nevnt ovenfor.

Kronblader

Har oljeveksten begynt å blomstre?
Ja  Nei 
VIPS (Varsling Innen PlanteSkadegjørere) er utviklet av NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving. Rådgivningstjenesten registrerer angrep av skadegjørere i felt, mens NIBIO leverer værdata og tar seg av utvikling, drift og vedlikehold av systemet. Meteorologisk institutt leverer værprognoser som brukes i varslingsmodellene. Samarbeidspartnerne har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.


Ansvarlig for VIPS: Berit Nordskog


Logo NIBIO Logo Norsk landbruksrådgivning Logo Meteorologisk institutt