VIPS-logo

Sett opp varsel for sjukdom i korn for
bladflekksjukdommer i høsthvete, modell: Bladflekksjukdommer i hvete

Først velger du en aktuell klimastasjon, årets kultur/sort, skriver inn sådato, fjorårets kultur, krysser av dersom det er pløyd og skriver inn eventuell pløyedato. Trykk deretter på "Sett opp varsel". Det tar litt tid (opp til et par minutter) å få beregnet varsel.

Etter at varsel er beregnet, får du mulighet til å lagre det i VIPS, slik at du kan følge utviklingen dag for dag i sesongen.

Felt merket med * må fylles ut

Bakgrunnsdata for varsel

Hvis du har sprøytet, for å registrere sprøyteinformasjon.

Observasjoner i hvete

Tell opp antall blad med bladflekksjukdommer på de 4 øverste fullt utviklede blad på hver av 25 planter (4 * 25 = til sammen 100 blader).

VIPS (Varsling Innen PlanteSkadegjørere) er utviklet av NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving. Rådgivningstjenesten registrerer angrep av skadegjørere i felt, mens NIBIO leverer klimadata og tar seg av utvikling, drift og vedlikehold av systemet. Meteorologisk institutt leverer værprognoser som brukes i varslingsmodellene. Samarbeidspartnerne har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Gi tilbakemelding

Ansvarlig for VIPS: Berit Nordskog