NIBIO Norsk landbruksrådgivning

Sjukdommer i korn og oljevekster

Varsel for sjukdommer beregnes ut fra informasjon om klima, art/sort, dyrkingsforhold og eventuelle angrep ute i åkeren. Ved å skrive inn en del informasjon om egen åker (åkre/felter) kan du her beregne varsel om fare for angrep. For sjukdommene byggbrunflekk og grå øyeflekk i bygg er det nødvendig at du har gjort noen opptellinger av angrep ute i åkeren (veiledning) før du starter varselberegning. For de andre sjukdommene beregnes varsel ut fra dyrkingsforhold og værdata.

Før du starter, kan det være greit å ha tilgjengelig informasjon om aktuell kornart/sort, sådato, fjorårets kultur, eventuell dato for pløying for aktuelle åkre/felter. Du trenger også å vite hvilken klimastasjon som er aktuell for deg.

Ved seinere varselberegninger kan det være aktuelt å legge inn informasjon om sprøyting mot sopp (dato for sprøyting, hvilket preparat, dosering og på hvilket stadium sprøyting er utført).

Oversikt over kultur og sjukdommer det kan beregnes varsler for
Kultur Sjukdom Registreringer som må legges inn for beregning av varsel
 
Vårhvete Bladflekksjukdommer Informasjon om sjukdom Klimastasjon, sådato, pløying (dato), sprøyting (midler og dose) Til varselberegning
Høsthvete Bladflekksjukdommer Informasjon om sjukdom Klimastasjon, sådato, pløying (dato), sprøyting (midler og dose) Til varselberegning
Bygg Byggbrunflekk Informasjon om sjukdom Klimastasjon, sådato, pløying (dato), sprøyting (midler og dose), angrepsregistreringer Til varselberegning
Bygg Grå øyeflekk Informasjon om sjukdom Klimastasjon, sådato, pløying (dato), sprøyting (midler og dose), angrepsregistreringer Til varselberegning
Oljevekster Storknolla råtesopp Informasjon om sjukdom Klimastasjon, sådato, pløying (dato), sprøyting (midler & dose) Til varselberegning
VIPS (Varsling Innen PlanteSkadegjørere) er utviklet av NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving. Rådgivningstjenesten registrerer angrep av skadegjørere i felt, mens NIBIO leverer værdata og tar seg av utvikling, drift og vedlikehold av systemet. Meteorologisk institutt leverer værprognoser som brukes i varslingsmodellene. Samarbeidspartnerne har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Gi tilbakemelding

Ansvarlig for VIPS: Berit Nordskog


I 2015 omfatter tjenesten beregning av behandlingsbehov mot ugras i vårkorn og høstkorn, varsling av bladflekksjukdommer i hvete, byggbrunflekk og grå øyeflekk i bygg, storknolla råtesopp i oljevekster, tørråte i potet, salatbladskimmel, løkbladskimmel, selleribladflekk, stor og liten kålflue, kålfly, håret engtege, gulrotflue, epleskurv, eplevikler og rognebærmøll. VIPS inneholder skadeterskler for vurdering av bekjempingsbehov mot potetsikade i potet, bladlus og havrebladminérflue i korn og rapsglansbille i oljevekster. Tjenesten omfatter også meldinger om overvåking av skadegjørere, fagmeldinger og driftsmeldinger.

VIPS inneholder i tillegg linker til andre nyttige verktøy, som Grovfôrmodellen, Sprøyteteknikk og Plantevernleksikonet.


Logo NIBIO Logo Norsk landbruksrådgivning Logo Meteorologisk institutt
Lukk
Vår nettside bruker cookies for å håndtere innlogging og brukerstatistikk. Fortsett å bruke siden som normalt om du godtar dette, eller finn ut hvordan du kan håndtere cookies på dine enheter.