NIBIO Norsk landbruksrådgivning

Sjukdommer i korn og oljevekster

Oversikt over kultur og sjukdommer det kan beregnes varsler for
Kultur Sjukdom Registreringer som må legges inn for beregning av varsel
 
Vårhvete Bladflekksjukdommer Informasjon om sjukdom Klimastasjon, sådato, pløying (dato), sprøyting (midler og dose) Til varselberegning
Høsthvete Bladflekksjukdommer Informasjon om sjukdom Klimastasjon, sådato, pløying (dato), sprøyting (midler og dose) Til varselberegning
Bygg Byggbrunflekk Informasjon om sjukdom Klimastasjon, sådato, pløying (dato), sprøyting (midler og dose), angrepsregistreringer Til varselberegning
Bygg Grå øyeflekk Informasjon om sjukdom Klimastasjon, sådato, pløying (dato), sprøyting (midler og dose), angrepsregistreringer Til varselberegning
Oljevekster Storknolla råtesopp Informasjon om sjukdom Klimastasjon, sådato, pløying (dato), sprøyting (midler & dose) Til varselberegning
VIPS (Varsling Innen PlanteSkadegjørere) er utviklet av NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving. Rådgivningstjenesten registrerer angrep av skadegjørere i felt, mens NIBIO leverer værdata og tar seg av utvikling, drift og vedlikehold av systemet. Meteorologisk institutt leverer værprognoser som brukes i varslingsmodellene. Samarbeidspartnerne har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.


Ansvarlig for VIPS: Berit Nordskog


Logo NIBIO Logo Norsk landbruksrådgivning Logo Meteorologisk institutt