NIBIO Norsk landbruksrådgivning
Beregn fare for angrep av storknolla råtesopp i oljevekster

Storknolla råtesopp angriper mange vekster, bl.a. oljevekster og erter. For å angripe oljevekster, er soppen avhengig av vekst på kronblad som er falt av og som sitter fast på stengelen. Dessuten må det ha vært fuktig i den siste perioden. En forutsetning for angrep er at det er smitte til stede og smittefaren er størst hvis det har vært dyrket oljevekster eller erter. For å kunne beregne fare for angrep av storknolla råtesopp i oljevekster, må det besvares noen spørsmål som går på forhold som er nevnt ovenfor.

Sprøyting med soppmidler før blomstring eller etter at blomstringen er over har ingen virkning.

Har oljeveksten begynt å blomstre?
Ja  Nei 
VIPS (Varsling Innen PlanteSkadegjørere) er utviklet av NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving. Rådgivningstjenesten registrerer angrep av skadegjørere i felt, mens NIBIO leverer værdata og tar seg av utvikling, drift og vedlikehold av systemet. Meteorologisk institutt leverer værprognoser som brukes i varslingsmodellene. Samarbeidspartnerne har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.


Ansvarlig for VIPS: Berit Nordskog


Logo NIBIO Logo Norsk landbruksrådgivning Logo Meteorologisk institutt