NIBIO Norsk landbruksrådgivning

Varsling av eplevikler

Tradisjonell varslingsmodell

RIMpro-modellen for eplevikler

Eplevikler

Eplevikler finnes i eplehager på Øst- og Sørlandet. Sverming og egglegging kan foregå fra slutten av mai til begynnelsen av juli, avhengig av været. Den trives best på gamle trær, der larven kan finne overvintringssted på den rynkete stammen. For mer informasjon om biologien til eplevikler, se Plantevernleksikonet. Eplevikleren er i Norge på grensen av sitt utbredelsesområde, og det er derfor ikke nødvendig med tiltak hvert år eller i alle hager.

Varslingsmodellene i VIPS er koblet til 13 utvalgte værstasjoner i utbredelsesområdet, og fagmeldinger og varsling foregår kun i perioden for sverming og egglegging.

Epledyrkere kan få gratis feromonfeller for eplevikler ved å henvende seg til rådgivningstjenesten eller Bioforsk Plantehelse. Fellene består av en gjennomsiktig såkalt deltafelle, med epleviklerferomon og limfelle (se bilde under).

Ferromonfelle

Gjennomsiktig deltafelle med limplate og feromonkapsel. (Foto: Nina Trandem, Bioforsk)


VIPS (Varsling Innen PlanteSkadegjørere) er utviklet av NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving. Rådgivningstjenesten registrerer angrep av skadegjørere i felt, mens NIBIO leverer værdata og tar seg av utvikling, drift og vedlikehold av systemet. Meteorologisk institutt leverer værprognoser som brukes i varslingsmodellene. Samarbeidspartnerne har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Gi tilbakemelding

Ansvarlig for VIPS: Berit Nordskog


I 2015 omfatter tjenesten beregning av behandlingsbehov mot ugras i vårkorn og høstkorn, varsling av bladflekksjukdommer i hvete, byggbrunflekk og grå øyeflekk i bygg, storknolla råtesopp i oljevekster, tørråte i potet, salatbladskimmel, løkbladskimmel, selleribladflekk, stor og liten kålflue, kålfly, håret engtege, gulrotflue, epleskurv, eplevikler og rognebærmøll. VIPS inneholder skadeterskler for vurdering av bekjempingsbehov mot potetsikade i potet, bladlus og havrebladminérflue i korn og rapsglansbille i oljevekster. Tjenesten omfatter også meldinger om overvåking av skadegjørere, fagmeldinger og driftsmeldinger.

VIPS inneholder i tillegg linker til andre nyttige verktøy, som Grovfôrmodellen, Sprøyteteknikk og Plantevernleksikonet.


Logo NIBIO Logo Norsk landbruksrådgivning Logo Meteorologisk institutt
Lukk
Vår nettside bruker cookies for å håndtere innlogging og brukerstatistikk. Fortsett å bruke siden som normalt om du godtar dette, eller finn ut hvordan du kan håndtere cookies på dine enheter.