NIBIO Norsk landbruksrådgivning

RIMPro - varsler for epleskurv og eplevikler

RIMpro er et kombinert varslings- og simuleringsprogram for epleskurv og eplevikler utviklet av Marc Trapman i Bio Fruit Advies i Holland. Programmet har blitt testet ut av NIBIO og Norsk landbruksrådgiving de siste årene, med godt resultat.

Epleskurv

Distribusjon av RIMpro-varsler for epleskurv fortsetter i 2015. Varslene blir beregnet og presentert i VIPS fra stadiet Grønn spiss hos eple og til vekstsesongen er slutt. Eventuelle spørsmål og forslag til forbedringer bes gitt til forsker Håvard Eikemo, NIBIO Divisjon plantehelse.

Eplevikler

Distribusjon av RIMpro-varsler for eplevikler fortsetter i 2015, med en del nye stasjoner. Det er viktig å være klar over at dette er en ren klimamodell, som ikke sier noen ting om eplevikler faktisk forekommer i den enkelte hage. Dette må man undersøke på andre måter før eventuelle tiltak settes inn. Se mer om epleviklervarsling her. Kommentarer kan sendes forsker Nina Trandem, NIBIO Divisjon plantehelse.

Du kan også se alle stasjonene på kart

Målestasjon RIMpro-varsler
Balestrand Epleskurv
Epleskurv Eplevikler
Darbu Epleskurv Eplevikler
Djønno Epleskurv
Gjerpen Epleskurv
Gvarv Epleskurv Eplevikler
Hauso Epleskurv
Hesthamar Epleskurv
Hjelmeland Epleskurv
Hønefoss Epleskurv Eplevikler
Kise Epleskurv Eplevikler
Kvam Epleskurv
Landvik Epleskurv Eplevikler
Lier Epleskurv Eplevikler
Linge Epleskurv
Ljøsne Epleskurv
Loen Epleskurv
Lyngdal Epleskurv
Njøs Epleskurv
Epleskurv
Ornes Epleskurv
Rygge Epleskurv Eplevikler
Sandane Epleskurv
Sande Epleskurv
Sandefjord Epleskurv Eplevikler
Sekse Epleskurv
Slinde Epleskurv
Svelvik Epleskurv Eplevikler
Svelvik Syd Epleskurv Eplevikler
Søve Epleskurv Eplevikler
Ullensvang Epleskurv
Ulvik Epleskurv
Åsbakken Epleskurv Eplevikler
VIPS (Varsling Innen PlanteSkadegjørere) er utviklet av NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving. Rådgivningstjenesten registrerer angrep av skadegjørere i felt, mens NIBIO leverer værdata og tar seg av utvikling, drift og vedlikehold av systemet. Meteorologisk institutt leverer værprognoser som brukes i varslingsmodellene. Samarbeidspartnerne har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.


Ansvarlig for VIPS: Berit Nordskog


Logo NIBIO Logo Norsk landbruksrådgivning Logo Meteorologisk institutt