NIBIO Norsk landbruksrådgivning
VIPS-ugras
VIPS ugras er et nettbasert hjelpemiddel for bonden til å velge de rette kjemiske midlene og dosene mot ugraset som finnes i den aktuelle kornåkeren med eller uten gjenlegg. Foreløpig blir programmet introdusert i vårkornartene og er under testing i høsthvete.

VIPS ugras består av tre deler: Problemløsning, Effektprofil og Brukers blanding

Problemløsning gir råd om middelvalg og dose på bakgrunn av opplysninger om kultur, forventet avlingsnivå, temperatur, jordtype og hvor mye ugras som finnes av de ulike artene og hvilket utviklingsstadium de står på (antall varige blad). Opplysningene må hentes fra skiftet/arealet som skal sprøytes og legges enkelt inn ved hjelp av rullemenyer under de ulike ledetekstene. Når alle ugrasartene er lagt inn, beregnes bekjempelsesbehovet for de ulike artene ved å klikke på "Behov". Deretter får en fram alternative middelvalg og doser ved å trykke på "Behandlingsmuligheter" Alternativene løser det aktuelle ugrasproblemet og de er sortert etter pris per dekar. Rådene kan skrives ut.

Effektprofil viser effekten av ulike doser av midlene mot alle ugrasartene. Det kan bare velges mellom midler som er godkjent i de ulike kornartene med og uten gjenlegg og fangvekster.

Brukers blanding viser den beregna effekten på de ulike ugrasarter av en blanding med 2-3 komponenter, som brukeren selv velger.

Under tegnet "?" på skjermen finnes forklaring på hva som legges inn. Under "i" finnes mer informasjon om det som legges inn, under ugrasarter er det f.eks bilder av de ulike artene. Denne teksten står enda for det meste på dansk, men skal oversettes.

Den beste måten å lære programmet på er å prøve det og utforske hvilke muligheter som finnes i god tid før sprøytesesongen. Lykke til!
VIPS (Varsling Innen PlanteSkadegjørere) er utviklet av NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving. Rådgivningstjenesten registrerer angrep av skadegjørere i felt, mens NIBIO leverer værdata og tar seg av utvikling, drift og vedlikehold av systemet. Meteorologisk institutt leverer værprognoser som brukes i varslingsmodellene. Samarbeidspartnerne har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Gi tilbakemelding

Ansvarlig for VIPS: Berit Nordskog


I 2015 omfatter tjenesten beregning av behandlingsbehov mot ugras i vårkorn og høstkorn, varsling av bladflekksjukdommer i hvete, byggbrunflekk og grå øyeflekk i bygg, storknolla råtesopp i oljevekster, tørråte i potet, salatbladskimmel, løkbladskimmel, selleribladflekk, stor og liten kålflue, kålfly, håret engtege, gulrotflue, epleskurv, eplevikler og rognebærmøll. VIPS inneholder skadeterskler for vurdering av bekjempingsbehov mot potetsikade i potet, bladlus og havrebladminérflue i korn og rapsglansbille i oljevekster. Tjenesten omfatter også meldinger om overvåking av skadegjørere, fagmeldinger og driftsmeldinger.

VIPS inneholder i tillegg linker til andre nyttige verktøy, som Grovfôrmodellen, Sprøyteteknikk og Plantevernleksikonet.


Logo NIBIO Logo Norsk landbruksrådgivning Logo Meteorologisk institutt
Lukk
Vår nettside bruker cookies for å håndtere innlogging og brukerstatistikk. Fortsett å bruke siden som normalt om du godtar dette, eller finn ut hvordan du kan håndtere cookies på dine enheter.