NIBIO Norsk landbruksrådgivning

Informasjon

Her kan du få informasjon om de forskjellige delene i VIPS, fra utdypende forklaringer av de ulike modellene som er brukt i varslingen til informasjon om klimastasjoner og skadegjørere. Informasjonssidene er delt opp i de hovedkapitlene som er listet opp under. Ved å trykke på kapitteloverskriftene kommer du til riktig side i dokumentet.

Sidene blir kontinuerlig oppdatert.

  1. Varslingskonseptet
  2. Klimastasjon
  3. Fellestasjon
  4. Skadegjørere - modeller
  5. Fakta om skadegjører/nytteorganisme
  6. Plantevernmidler
  7. Biologiske plantervernmidler
  8. Kodeverk brukt i VIPS - forklaringer
  9. Andre modeller
Utskriftsvennlig versjon

Varslingskonseptet

Med dette varslingssystemet ønsker en å utvikle og formidle pålitelige varsler om når det er viktig å gjennomføre tiltak mot skadegjørere. Formålet er å redusere risikoen ved bruk av plantevernmidler i planteproduksjon. Datasystemet skal både være et beslutningsstøtteverktøy for plantedyrkerne, og et verktøy for kommunikasjon mellom forbrukere, plantedyrkere, veiledere i plantedyrking og forskere.

Grunnlaget for varsler om skaderisiko er registreringer av utvikling av skadegjørere lokalt, værprognoser fra Det Norske Meteorologiske Institutt, og data fra Bioforsk’s værstasjoner. Denne informasjonen blir brukt som inndata i varslingsmodellene som er utviklet for de ulike skadegjørerne.

Vips - varslingskonsept
VIPS (Varsling Innen PlanteSkadegjørere) er utviklet av NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving. Rådgivningstjenesten registrerer angrep av skadegjørere i felt, mens NIBIO leverer værdata og tar seg av utvikling, drift og vedlikehold av systemet. Meteorologisk institutt leverer værprognoser som brukes i varslingsmodellene. Samarbeidspartnerne har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Gi tilbakemelding

Ansvarlig for VIPS: Berit Nordskog


I 2015 omfatter tjenesten beregning av behandlingsbehov mot ugras i vårkorn og høstkorn, varsling av bladflekksjukdommer i hvete, byggbrunflekk og grå øyeflekk i bygg, storknolla råtesopp i oljevekster, tørråte i potet, salatbladskimmel, løkbladskimmel, selleribladflekk, stor og liten kålflue, kålfly, håret engtege, gulrotflue, epleskurv, eplevikler og rognebærmøll. VIPS inneholder skadeterskler for vurdering av bekjempingsbehov mot potetsikade i potet, bladlus og havrebladminérflue i korn og rapsglansbille i oljevekster. Tjenesten omfatter også meldinger om overvåking av skadegjørere, fagmeldinger og driftsmeldinger.

VIPS inneholder i tillegg linker til andre nyttige verktøy, som Grovfôrmodellen, Sprøyteteknikk og Plantevernleksikonet.


Logo NIBIO Logo Norsk landbruksrådgivning Logo Meteorologisk institutt
Lukk
Vår nettside bruker cookies for å håndtere innlogging og brukerstatistikk. Fortsett å bruke siden som normalt om du godtar dette, eller finn ut hvordan du kan håndtere cookies på dine enheter.