NIBIO Norsk landbruksrådgivning

Informasjon

  1. Varslingskonseptet
  2. Klimastasjon
  3. Fellestasjon
  4. Skadegjørere - modeller
  5. Fakta om skadegjører/nytteorganisme
  6. Plantevernmidler
  7. Biologiske plantervernmidler
  8. Kodeverk brukt i VIPS - forklaringer
  9. Andre modeller
Utskriftsvennlig versjon
VIPS (Varsling Innen PlanteSkadegjørere) er utviklet av NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving. Rådgivningstjenesten registrerer angrep av skadegjørere i felt, mens NIBIO leverer værdata og tar seg av utvikling, drift og vedlikehold av systemet. Meteorologisk institutt leverer værprognoser som brukes i varslingsmodellene. Samarbeidspartnerne har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.


Ansvarlig for VIPS: Berit Nordskog


Logo NIBIO Logo Norsk landbruksrådgivning Logo Meteorologisk institutt