NIBIO Norsk landbruksrådgivning

Korndata.no - mykotoksiner i korn - dyrkingsopplysninger 2017

NIBIO ønsker å kartlegge hvilke vær- og dyrkingsforhold som øker risikoen for utvikling av soppgifter (mykotoksiner) i korn. For å kunne gjennomføre dette har vi behov for et stort datagrunnlag. For sesongen 2017 vil alle partier av havre og mathvete bli analysert for innhold av mykotoksinet deoxynivalenol (DON). NIBIO ønsker derfor å samle inn dyrkingsopplysninger, inkludert partinummer, for havre og mathvete som leveres i perioden august 2017-desember 2017.

NIBIO håper at flere dyrkere vil ta bryet med å registrere dyrkingsopplysninger for innleverte kornpartier (NB! skjemaet er noe endret: Kornpartiet bør være "rimelig ensartet", dvs fra samme gård, så- og høstedato innen en tredagersperiode).

Bakgrunn

Aksfusariose er en utbredt og destruktiv sjukdom i korn som kan forårsakes av flere arter innen soppslekta Fusarium. I tillegg til å redusere avlingsmengde, kvalitet og frøspiring, kan ulike Fusarium-arter produsere en rekke ulike mykotoksiner som kan være giftige for mennesker og dyr. I de senere år er det registrert økende forekomster av DON i norskprodusert havre og vårhvete. Grenseverdier for innhold av enkelte mykotoksiner i korn og kornprodukter til mat og fôr er fastsatt av Mattilsynet (i henhold til EUs regelverk).

NIBIO arbeider med å undersøke hvilke klima- og dyrkingsforhold som øker risikoen for angrep av aksfusariose og utvikling av mykotoksiner i korn. Vi registrerer forekomst av ulike fusariumarter og mykotoksiner i korn fra åkre med ulike værforhold og dyrkingspraksis. Planterester oppå bakken er viktigste smittekilde for Fusarium. Vi har derfor i samarbeid med Norsk landbruksrådgiving lagt ut feltforsøk for å studere hvordan jordarbeiding og valg av forgrøde påvirker overlevelse av Fusarium. Enkelte sporefeller er satt opp for å registrere innhold av Fusariumsmitte i luft.

Dyrkingsveileder

I de senere år er det registrert økende forekomster av Fusarium-toksiner i norskprodusert korn. NIBIO har utviklet en dyrkingsveileder med råd om hvordan en kan redusere risikoen for utvikling av mykotoksiner i korn.

VIPS (Varsling Innen PlanteSkadegjørere) er utviklet av NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving. Rådgivningstjenesten registrerer angrep av skadegjørere i felt, mens NIBIO leverer værdata og tar seg av utvikling, drift og vedlikehold av systemet. Meteorologisk institutt leverer værprognoser som brukes i varslingsmodellene. Samarbeidspartnerne har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Gi tilbakemelding

Ansvarlig for VIPS: Berit Nordskog


I 2015 omfatter tjenesten beregning av behandlingsbehov mot ugras i vårkorn og høstkorn, varsling av bladflekksjukdommer i hvete, byggbrunflekk og grå øyeflekk i bygg, storknolla råtesopp i oljevekster, tørråte i potet, salatbladskimmel, løkbladskimmel, selleribladflekk, stor og liten kålflue, kålfly, håret engtege, gulrotflue, epleskurv, eplevikler og rognebærmøll. VIPS inneholder skadeterskler for vurdering av bekjempingsbehov mot potetsikade i potet, bladlus og havrebladminérflue i korn og rapsglansbille i oljevekster. Tjenesten omfatter også meldinger om overvåking av skadegjørere, fagmeldinger og driftsmeldinger.

VIPS inneholder i tillegg linker til andre nyttige verktøy, som Grovfôrmodellen, Sprøyteteknikk og Plantevernleksikonet.


Logo NIBIO Logo Norsk landbruksrådgivning Logo Meteorologisk institutt
Lukk
Vår nettside bruker cookies for å håndtere innlogging og brukerstatistikk. Fortsett å bruke siden som normalt om du godtar dette, eller finn ut hvordan du kan håndtere cookies på dine enheter.